33.322, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake het opstellen van een plan van aanpak om mestfraude op een sluitende wijze te bestrijdenIn deze motie wordt de regering verzocht een plan van aanpak op te stellen om mestfraude op een sluitende wijze te bestrijden, en de Kamer daarover uiterlijk medio 2014 te rapporteren.Kerngegevens

nummer 33.322, G
ingediend 10 december 2013
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 10 december 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
G.A.T.M. Reuten (SP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Invoering mestverwerkingsplicht (33.322)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)