33.243, F

Motie-Dupuis (VVD) c.s. over professionele standaardenIn deze motie wordt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht de professionele standaard zoals genoemd in het onderhavige wetsvoorstel uit te leggen conform de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).Kerngegevens

nummer 33.243, F
ingediend 3 december 2013
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 3 december 2013
indiener(s) H.M. Dupuis (VVD)
mede ondertekend door J.A. Bruijn (VVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.C. Scholten (D66)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wijziging Wet cliëntenrechten zorg (33.243)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)