33.750, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. om bij de Amerikaanse regering bezwaar te maken tegen het aftappen van telefoongesprekken van burgers en regeringsleidersIn deze motie wordt de regering verzocht op krachtige wijze bezwaar te maken bij de Amerikaanse regering tegen de schending van de privacy en aantasting van de rechtsorde als gevolg van het op grote schaal aftappen van telefoongesprekken van burgers en regeringsleiders.Kerngegevens

nummer 33.750, H
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen.50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)