33.750, F

Motie-Barth (PvdA) c.s. over het uitwerken van demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar voor een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele landIn deze motie wordt de regering verzocht haar visie uit te werken op de demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar, de te verwachten daar uit voortvloeiende sociaal-economische ontwikkelingen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land te borgen, en de Kamer daarover uiterlijk 1 januari 2015 over te berichten.Kerngegevens

nummer 33.750, F
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.A.M. Barth (PvdA)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 13 januari 2015 de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 december 2014 (EK 34.000, J) over de kabinetsvisie naar aanleiding van onder andere de onderhavige motie voor kennisgeving aangenomen.