33.750, C

Motie-De Graaff (PVV) c.s. over het opzeggen van verdragenIn deze motie wordt geconstateerd dat de Europese Unie leidt tot verlies van de Nederlandse soevereiniteit en wordt overwogen dat dat dit leidt tot aantasting van de democratie van het zelfbeschikkingsrecht van het Nederlandse volk. Daarom wordt de regering verzocht de Europese Acte, het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon op te zeggen.Kerngegevens

nummer 33.750, C
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen.De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) M.J.R.L. de Graaff
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)