33.750, B

Motie-De Graaff (PVV) c.s. over het stopzetten van de plannen met betrekking tot de bezuiniging op de verzorgingshuizenIn deze motie wordt de regering verzocht de bezuiniging op de verzorgingshuizen stop te zetten.Kerngegevens

nummer 33.750, B
ingediend 29 oktober 2013
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen.PVV, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J.R.L. de Graaff
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
G.J.F. Popken (PVV)
T.P.A.M. Reynaers (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2014 (33.750)