33.187, F

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de bezuiniging op de kenniscentra voor beroepsonderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht te monitoren of als gevolg van de bezuiniging op de kenniscentra voor beroepsonderwijs de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt nog wel adequaat blijft, en zo nodig maatregelen te nemen.Kerngegevens

nummer 33.187, F
ingediend 18 juni 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus op 25 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.M. de Boer (GroenLinks)
J.A. Bruijn (VVD)
A.M.V. Gerkens (SP)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
dossier(s) Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)