33.402, H

Motie-Essers (CDA) c.s. over wijziging van de onbeperkte vennootschapsbelastingplichtIn deze motie wordt de regering verzocht de onbeperkte vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties zo spoedig mogelijk te wijzigen in een beperkte vennootschapsbelastingplicht, inhoudende dat corporaties alleen in de vennootschapsbelasting worden betrokken indien en voor zover zij commerciële activiteiten verrichten.Kerngegevens

nummer 33.402, H
ingediend 18 december 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 december 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door G. Holdijk (SGP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Belastingplan 2013 (33.402)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)