33.407, G

Motie-Essers (CDA) c.s. over het alleen van toepassing verklaren van de verhuurderheffing op partijen waarvan de kerntaken DAEB-activiteiten zijnIn deze motie wordt de regering verzocht de verhuurderheffing alleen van toepassing te verklaren op partijen waarvan de kerntaken DAEB-activiteiten zijn, en niet op partijen die zich hoofdzakelijk met niet-DAEB-activiteiten bezig houden.Kerngegevens

nummer 33.407, G
ingediend 18 december 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 18 december 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
H. Franken (CDA)
G. Holdijk (SGP)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet verhuurderheffing (33.407)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)