33.400, S

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van uittreding van lidstaten en een Europa van meerdere snelhedenIn deze motie wordt de regering verzocht onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid van een verdragswijziging die uittreding van lidstaten mogelijk maakt en naar de mogelijkheid te komen tot een Europa van meerdere snelheden, waarin begrepen de mogelijkheden van muntdifferentiatie, en daarover te rapporteren aan beide Kamer.Kerngegevens

nummer 33.400, S
ingediend 4 december 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en OSF stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.R.L. de Graaff
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)