33.025, J

Motie-Knip (VVD) c.s. over de verplichte roulatieIn deze motie wordt de regering verzocht de verplichte roulatie, neergelegd in het voorgestelde artikel 23 Wet toezicht accountantsorganisaties, niet eerder in werking te laten treden dan 2018, en alsdan, indien de Europese regelgeving op een eerdere datum definitief is, of aanstaande is, de bepaling in overeenstemming met de Europese regelgeving te brengen.Kerngegevens

nummer 33.025, J
ingediend 27 november 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus op 11 december 2012 ingetrokken
indiener(s) M.A.J. Knip (VVD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
H.G.J.M. Beckers (VVD)
W.L.J. Bröcker (VVD)
F.E. van Kappen (VVD)
dossier(s) Wet op het accountantsberoep (33.025)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)