33.025, I

Motie-Postema (PvdA) c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel BaIn deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel, mocht dit door de Kamer worden aangenomen, per 1 januari 2013 geheel in werking te doen treden doch met uitzondering van Artikel 68 onderdeel Ba (betreffende Artikel 23 van de Wet toezicht accountantsorganisaties) dat uiterlijk per 1 januari 2016 in werking dient te treden.Kerngegevens

nummer 33.025, I
ingediend 27 november 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus op 11 december 2012 ingetrokken
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
G.A. van Strien (PVV)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Wet op het accountantsberoep (33.025)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)