32.440, L

Motie-Van Boxtel (D66) c.s. over TenderNed als portaal voor aanbestedende dienstenIn deze motie wordt de regering verzocht er voor zorg te dragen dat het verstrekken van informatie, inclusief het inschrijven, op verzoek van aanbestedende diensten, niet ten laste kan worden gebracht van de inschrijvers.Kerngegevens

nummer 32.440, L
ingediend 23 oktober 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
H. Franken (CDA)
C.A. de Lange (OSF)
S. Schaap (VVD)
J.G. Vlietstra (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Aanbestedingswet 20.. (32.440)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)