33.212, G

Motie-Sent (PvdA) c.s. over de trend in het aantal uren dat vrouwen werkenIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer uiterlijk 1 juni 2013 te informeren over de trend in het aantal uren dat vrouwen werken en dit te betrekken bij het opstellen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in 2014.Kerngegevens

nummer 33.212, G
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 10 juli 2012
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
A. Elzinga (SP)
A. Postema (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Grondslagen nieuwe bezuinigingen kinderopvangtoeslag (33.212)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)