33.290, H

Motie-Noten (PvdA) c.s. over de introductie van een tijdelijke flexibele AOWIn deze motie wordt de regering verzocht voor 1 januari 2013 een tijdelijke flexibele AOW te introduceren die gelijk loopt met de AOW leeftijd en die afloopt in 2023.Kerngegevens

nummer 33.290, H
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
M.Y. Linthorst (PvdA)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Postema (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)