33.290, I

Motie-Noten (PvdA) c.s. over het laten vervallen van het doorwerkvereisteIn deze motie wordt de regering verzocht het zogenaamde doorwerkvereiste te laten vervallen.Kerngegevens

nummer 33.290, I
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door C.A. de Lange (OSF)
M.Y. Linthorst (PvdA)
J.G. Nagel (50PLUS)
A. Postema (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)