33.287, I

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over herziening fiscaal regime inzake kosten woon-werkverkeerIn deze motie wordt de regering verzocht in het kader van het fiscaal regime ook de voor- en nadelen van het fiscaal faciliteren van thuiswerken uit te werken en mee te wegen.Kerngegevens

nummer 33.287, I
ingediend 10 juli 2012
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 10 juli 2012. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
R.H.L.M. van Boxtel (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
R. Kuiper (ChristenUnie)
dossier(s) Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (33.287)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)