33.215 / 33.220 / 33.221, I

Motie-Reuten (SP) over het vooraf voorleggen van een eventuele wijziging ex artikel 19 van het verdragIn deze motie wordt de regering gevraagd om een eventuele wijziging ex artikel 19 van het Verdrag voor zover die in strijd komt met het huidige artikel 12, vooraf ter goedkeuring aan de beide Kamers van de Staten-Generaal voor te leggen.

Daarnaast wordt de regering gevraagd de Kamer op korte termijn in te lichten over de wijze waarop een eventuele wijziging van het ESM-verdrag bij een eventuele rechtstreekse bijstand aan financiële instellingen gestalte gaat krijgenKerngegevens