30.880 / 32.822, M

Motie-Hoekstra (CDA) c.s. over de gevolgen voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid voor met name OverijsselIn deze motie wordt de minister verzocht om:

  • het politiedienstencentrum of tenminste relevante onderdelen daarvan, in Overijssel te vestigen;
  • het HRM servicecentrum politie te koppelen aan het HRM servicecentrum Defensie, dat zich in Enschede bevindt;
  • te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om zowel in Overijssel als Gelderland een meldkamer te vestigen.


Kerngegevens

nummer 30.880 / 32.822, M
ingediend 3 juli 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2012 ingetrokken.
indiener(s) W.B. Hoekstra (CDA)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
L.C. Brinkman (CDA)
H. Franken (CDA)
P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
dossier(s) Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)
Politiewet 2012 (30.880)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)