30.880 / 32.822, L

Motie-Koole (PvdA) c.s. over het instemmingsrecht van de regioburgemeester bij de benoeming van de regionale politiechefIn deze motie wordt de regering verzocht tegelijk met in de nadere memorie van antwoord aangekondigde wijzigingsvoorstellen, een wijzigingsvoorstel in te dienen dat het instemmingsrecht van de regioburgemeester bij de benoeming van de regionale politiechef, na de overige burgemeesters in de regio te hebben gehoord, regelt naar analogie van de regeling in artikel 46.Kerngegevens

nummer 30.880 / 32.822, L
ingediend 3 juli 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 10 juli 2012 verworpen.PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
M.J.M. Kox (SP)
K. Putters
dossier(s) Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)
Politiewet 2012 (30.880)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)