32.891, H

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de toenemende dominantie van productiedwangIn deze motie wordt de regering verzocht in kaart te brengen:

  • in hoeverre rechters in Nederland druk ervaren van kwantitatieve targets (productienormen) en andere bedrijfsmatige belangen en in hoeverre rechters zich laten leiden door deze bedrijfsmatige belangen en daarbij mogelijk genoodzaakt zijn in individuele zaken niet de kwaliteit van de rechtspraak voorop te stellen;
  • welke mogelijkheden rechters hebben om binnen de rechterlijke organisatie aandacht te vragen voor het belang van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige rechtspraak;
  • welke mogelijkheden er zijn om de stem van rechters beter te verankeren in de rechterlijke organisatie.


Kerngegevens

nummer 32.891, H
ingediend 3 juli 2012
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 3 juli 2012 ingetrokken.
indiener(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
mede ondertekend door J. Beuving (PvdA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
R.F. Ruers (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet herziening gerechtelijke kaart (32.891)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)