33.215 / 33.220 / 33.221, H

Motie-M. de Graaf (PVV) c.s. over het beginnen van onderhandelingen over een verdragsrechtelijke exitmogelijkheidIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn onderhandelingen te beginnen teneinde alsnog een verdragsrechtelijke mogelijkheid voor een exit uit het ESM te realiseren en daarmee de Nederlandse belangen veilig te stellen.Kerngegevens