31.537, L

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de vertegenwoordiging van de jongere generaties in pensioenfondsbesturenIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat naast de deelname van de pensioengerechtigden in de besturen van de pensioenfondsen ook een vertegenwoordiging van de jongere generaties in deze besturen wenselijk is.Kerngegevens

nummer 31.537, L
ingediend 24 januari 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, OSF, 50PLUS, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H.C.P. Noten
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya en Blok Samenstelling en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (31.537)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)