32.701, H

Motie-Elzinga (SP) c.s. over de vergoeding van de frictiekosten van de Stichting Cultuur-OndernemenIn deze motie wordt de regering verzocht de frictiekosten van de Stichting Cultuur-Ondernemen die het gevolg zijn van de intrekking van de Wwik, te vergoeden.Kerngegevens

nummer 32.701, H
ingediend 20 december 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 20 december 2011. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door M.C. Scholten (D66)
E.M. Sent (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32.701)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)