32.701, G

Motie-Scholten (D66) c.s. over het overgangsrecht bij de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaarsIn deze motie stelt de Kamer zich op het standpunt het onderhavige wetsvoorstel niet aan te nemen voordat door de Tweede Kamer bij separaat wetsvoorstel in adequaat overgangsrecht bij de intrekking van de Wwik wordt voorzien.Kerngegevens

nummer 32.701, G
ingediend 20 december 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 20 december 2011. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) M.C. Scholten (D66)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
E.M. Sent (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32.701)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)