32.846, E

Motie-Elzinga (SP) c.s. over het opschorten van de invoeringsdatum van de AOW-ouderdomspensioen tot 1 januari 2013In deze motie wordt de regering verzocht om de invoering van het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen op te schorten tot 1 januari 2013, de verlengde invoeringstermijn te benutten om in samenspraak met werkgevers en werknemers de door hen gesignaleerde knelpunten effectief op te lossen en deze Kamer over de voortgang daarvan in het najaar van 2012 te informeren.Kerngegevens

nummer 32.846, E
ingediend 29 november 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) A. Elzinga (SP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
H.C.P. Noten
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (32.846)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)