33.000, B

Motie-Barth (PvdA) c.s. over een nationaal woonakkoordIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg te treden met woningcorporaties, makelaars,

huurdersorganisaties, banken en andere betrokken partijen om te komen tot een nationaal woonakkoord.Kerngegevens

nummer 33.000, B
ingediend 25 oktober 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2011 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) M.A.M. Barth (PvdA)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)