32.618, J

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het rekenen van pre-mastertrajecten onder de nominale studieduur van master- c.q. bachelorstudiesIn deze motie wordt de regering verzocht pre-mastertrajecten te rekenen onder de nominale studieduur van master- c.q. bachelorstudies, zodat studenten die een pre-master volgen niet worden benadeeld ten opzichte van studenten die een dergelijke pre-master niet volgen.  Kerngegevens

nummer 32.618, J
ingediend 5 juli 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 juli 2011 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Th.C. de Graaf (D66)
R.A. Koole (PvdA)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Wet verhoging collegegeld langstudeerders (32.618)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)