32.618, I

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het voorkomen van disproportionele gevolgen voor deeltijdstudentenIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen van het wetsvoorstel voor deeltijdstudenten voorkomt.Kerngegevens

nummer 32.618, I
ingediend 5 juli 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 juli 2011 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door Th.C. de Graaf (D66)
G. Holdijk (SGP)
R.A. Koole (PvdA)
R. Kuiper (ChristenUnie)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
E.M.A. Smaling
dossier(s) Wet verhoging collegegeld langstudeerders (32.618)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)