31.389, M

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over invulling uitvoeringsregelgevingIn deze motie wordt de regering verzocht te komen met een werkschema voor de invulling van de uitvoeringsregelgeving behorende bij de Wet dieren.Kerngegevens

nummer 31.389, M
ingediend 10 mei 2011
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 17 mei 2011. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door B. Böhler
P.W.J. Peters
G.A.T.M. Reuten (SP)
C. Slager
dossier(s) Wet dieren (31.389)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)