32.500, P

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten in handen geven van het ministerie van VWSIn deze motie wordt de regering verzocht de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS.Kerngegevens

nummer 32.500, P
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
E. Schuurman
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.

De Eerste Kamercommissies voor LNV en voor VWS/JG hebben bij brief van 1 februari 2011 gereageerd op de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010 inzake een evaluatie van de Q-koorts uitbraak (EK 28.286, D en bijlage). In de brief van de commissies is ook aandacht besteed aan de uitvoering van de onderhavige motie.