32.500, M

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over het versterken van de positie van jonge werknemers en startende gezinnenIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamers te informeren over een beleidskader dat de positie van jonge werknemers en startende gezinnen versterkt.Kerngegevens

nummer 32.500, M
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 16 april 2013 (EK 33.400 XV, H) gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2013 (EK 33.400 XV, D met bijlagePDF-document) over jeugdwerkloosheid, mede ter uitvoering van deze motie.