32.500, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het laten vervallen van de heffingskorting van 1,3 % voor groen beleggen, sociaal ethisch beleggen en cultureel beleggen om ongeveer 100 miljoen te bezuinigenIn deze motie wordt de regering verzocht de plannen met betrekking tot het afschaffen van de Regeling Groenprojecten, de Regeling Sociaalethisch beleggen en de Regeling Cultureel beleggen te heroverwegen.Kerngegevens

nummer 32.500, F
ingediend 9 november 2010
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 november 2010. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
G.H.M.M. ten Horn
M.J.M. Kox (SP)
J.P. Laurier
G.A.T.M. Reuten (SP)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 12 november 2010 (EK 32.500, H) de Eerste Kamer informatie rondom de heffingskortingen in box 3, die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, aangeboden.

Nieuws: