LXXXVIII, A

Motie-Slager (SP) c.s. over het verzoek de Hedwigepolder niet te ontpolderenIn deze motie wordt de regering verzocht af te zien van ontpoldering van de Hedwigepolder, en na een integraal onderzoek te kiezen voor een van beide buitendijkse alternatieven, en hierover in contact te treden met de Vlaamse regering.Kerngegevens

nummer LXXXVIII, A
ingediend 15 juni 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 juni 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie, VVD, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) C. Slager
mede ondertekend door H. ten Hoeve
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
P.W.J. Peters
S. Schaap (VVD)
dossier(s) Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde (LXXXVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bij brief van 21 juni 2010 (EK LXXXVIII, C) gereageerd op de tijdens het debat ingediende moties en op de toezegging inzake het plan van de waterschappen in vergelijking met de buitendijkse maatregelen van de provincie Zeeland.