32.127 / 32.254, AA

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het uitzonderen van de eventuele CO2-opslag in de gemeente Barendrecht van de werkingssfeer van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht het CO2-opslagproject in Barendrecht uit te zonderen van de werkingssfeer van de Crisis- en herstelwet.Kerngegevens

nummer 32.127 / 32.254, AA
ingediend 16 maart 2010
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2010 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H. ten Hoeve
J.P. Laurier
M.C. Meindertsma
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
A. Vliegenthart
D. Yildirim
dossier(s) Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254)
Crisis- en herstelwet (32.127)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)