31.301, D

Motie-Leijnse (PvdA) c.s. inzake de afschaffing van de onlangs ingevoerde VliegbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht een eventueel, daartoe strekkend wetsvoorstel afzonderlijk en niet als onderdeel van een verzamelvoorstel zoals het Belastingplan, bij de Staten-Generaal in te dienenKerngegevens

nummer 31.301, D
ingediend 30 juni 2009
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2009 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) F. Leijnse
mede ondertekend door R. de Boer
dossier(s) Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen (31.301)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Het kabinet was voornemens het afschafffen van de vliegbelasting te regelen in het Belastingplan 2010 (32.128). Ter uitvoering van deze motie is er nu een afzonderlijk wetsvoorstel ingediend (32.132).