31.514 / 31.707, E

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over certificering van reïntegratiebedrijvenIn deze motie wordt de regering verzocht om via een algemene maatregel van bestuur certificering van reïntegratiebedrijven voor te schrijven en daarmee de kwaliteit te waarborgen.Kerngegevens

nummer 31.514 / 31.707, E
ingediend 23 december 2008
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 december 2008. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door J.H. Eigeman
A. Elzinga (SP)
E.F. Lagerwerf-Vergunst
P. Swenker
dossier(s) Invoering premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31.707)
Wijziging Wet SUWI in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31.514)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2009 een brief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen (EK 31.514, F) inzake de aangehouden Motie-Strik (EK 31.514 / 31.707, E). Naar aanleiding van de reacties uit het veld heeft de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de bewindspersonen gecorrespondeerd over certificering van reïntegratiebedrijven. Van dat schriftelijk overleg heeft de commissie op 9 februari 2010 een verslag (EK 31.514, G) uitgebracht.