31.459, F

Motie-Reuten (SP) c.s. inzake een notitie over vervolgstappen tijdens deze kabinetsperiodeIn deze motie wordt de regering verzocht in een notitie aan te geven welke volgende stappen binnen deze kabinetsperiode zij mogelijk en wenselijk acht. Kerngegevens

nummer 31.459, F
ingediend 9 december 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 december 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, D66 en PvdA stemden tegen
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door B. Böhler
A. Elzinga (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31.459)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)