31.205 / 31.206, N

Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor kansspelen tot 1-1-2009In deze motie wordt de regering verzocht de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor de kansspelen uit te stellen tot 1-1-2009 teneinde te bezien of een alternatief voorstel van de sector per die datum ingevoerd kan worden.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, N
ingediend 24 juni 2008
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 juli 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde voor
indiener(s) G.J.J. Biermans
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
G.J. de Graaf (VVD)
L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
F.E. van Kappen (VVD)
U. Rosenthal
S. Schaap (VVD)
P. Swenker
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 mei 2008 en op 22 mei 2008 brieven naar de staatssecretaris van Financiën gestuurd over de uitvoering van de Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (EK 31.205 / 31.206, F). De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 juni 2008 gereageerd op de commissiebrieven. Van dit schriftelijk overleg heeft de commissie op 10 juni 2008 een verslag (EK 31.205 / 31.206, M) uitgebracht. Dit verslag werd op 24 juni 2008 plenair behandeld. Tijdens het debat op 24 juni 2008 is de onderhavige motie-Biermans c.s. inzake uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor kansspelen tot 1-1-2009 ingediend.

nieuwsbericht 25 juni 2008

nieuwsbericht 20 juni 2008

nieuwsbericht 17 juni 2008