30.415, J

Gewijzigde motie-Rehwinkel (PvdA) c.s. over een nadere regeling van het verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de binnentredingsbevoegdheidIn deze motie geeft de Eerste Kamer in overweging in de Wet op de parlementaire enquête, of anderszins, een nadere regeling van het verschoningsrecht op non-incriminatie alsmede van de binnentredingsbevoegdheid op te nemen.Kerngegevens

nummer 30.415, J
ingediend 22 januari 2008
gewijzigd 29 januari 2008
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 februari 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SP, D66, OSF, PvdD en het lid K. de Vries (PvdA) stemden tegen
indiener(s) J.P. Rehwinkel
mede ondertekend door A.H.M. Dölle
G. Holdijk (SGP)
J.P. Laurier
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Van de Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij Wet op de parlementaire enquête 2008 (30.415)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 1 april 2008 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2008 inzake uitvoering van de motie (EK 30.415, K) besproken.

De commissie heeft op 9 oktober 2008 een briefPDF-document gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitvoering van de motie.