31.205 / 31.206, K

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake onderzoek naar de mogelijkheden van een legestoelenheffing in het vliegverkeerIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van

een legestoelenheffing in het vliegverkeer en de daaruit voortvloeiende te verwachten

effecten op efficiency en milieubelasting en daarover te rapporteren aan de Kamer.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, K
ingediend 18 december 2007
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 ingetrokken
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door B. Böhler
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
A.G. Schouw
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Ingetrokken door het lid Koffeman na een duidelijke toezegging van de staatssecretaris om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een legestoelenheffing in het vliegverkeer