31.205 / 31.206, J

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake onderzoek naar de mogelijkheden van het beprijzen van vleesIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het beprijzen van vlees op zodanige wijze dat tenminste de maatschappelijke kosten integraal onderdeel zouden moeten vormen van de consumentenkostprijs en daarover te rapporteren aan de Kamer.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, J
ingediend 18 december 2007
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA en VVD stemden tegen
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door B. Böhler
H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
A.G. Schouw
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)