31.205 / 31.206, G

Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verschuiving van BPM naar MRB per 1 januari 2008In deze motie wordt de regering verzocht om de verschuiving van BPM naar MRB, dat leidt tot aparte fiscale ongelijke behandeling en dat overigens budgetneutraal is, op te schorten tot nadere besluitvorming.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, G
ingediend 18 december 2007
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen
indiener(s) G.J.J. Biermans
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
H. ten Hoeve
P.H. Hofstra
S. Schaap (VVD)
A.G. Schouw
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)