31.205 / 31.206, F

Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht aan de Kamer inzichtelijk te maken welke gevolgen de invoering van de verhoging van de kansspelbelasting op de bedrijfsvoering van de exploitanten heeft.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, F
ingediend 18 december 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP en ChristenUnie stemden tegen
indiener(s) G.J.J. Biermans
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
B. Böhler
A.W. Duthler (VVD)
P.H. Hofstra
S. Schaap (VVD)
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 mei 2008 en op 22 mei 2008 brieven naar de staatssecretaris van Financiën gestuurd over de uitvoering van de motie. De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 juni 2008 gereageerd op de commissiebrieven. Van dit schriftelijk overleg heeft de commissie op 10 juni 2008 een verslag (EK 31.205 / 31.206, M) uitgebracht. Dit verslag werd op 24 juni 2008 plenair behandeld. Tijdens het debat op 24 juni 2008 is de motie-Biermans c.s. inzake uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor kansspelen tot 1-1-2009 (EK 31.205 / 31.206, N) ingediend. Deze motie is op 1 juli 2008 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde voor.

nieuwsbericht 25 juni 2008

nieuwsbericht 20 juni 2008

nieuwsbericht 17 juni 2008