31.205 / 31.206, E

Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake het laten vervallen van het plafond in het eigenwoningforfaitIn deze motie wordt de regering verzocht het laten vervallen van het plafond in het eigenwoningforfait in 2008 ongedaan te maken en verdere verslechteringen van de eigenwoningregeling deze kabinetsperiode achterwege te laten.Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, E
ingediend 18 december 2007
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen
indiener(s) G.J.J. Biermans
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
A.W. Duthler (VVD)
H. ten Hoeve
P.H. Hofstra
S. Schaap (VVD)
A.G. Schouw
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)