30.358 / 30.359 / 30.360, E

Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. inzake een voorstel dat tegemoetkomt aan de versterking van de centrumgemeenten in de regio Midden-LimburgIn deze motie wordt de regering verzocht het Provinciaal Bestuur van Limburg uit te nodigen vóór 1 februari 2007 met een voorstel te komen dat tegemoetkomt aan de versterking van de centrumgemeenten in de regio Midden-Limburg.Kerngegevens

nummer 30.358 / 30.359 / 30.360, E
ingediend 12 september 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 september 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie en OSF stemden tegen.
indiener(s) C. P. Thissen (GroenLinks)
mede ondertekend door P.J.H.M. Luijten
H.C.P. Noten
I.Y. Tan
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen (30.360)
Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen (30.359)
Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg (30.358)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat