30.300 XIII, B

Motie-Terpstra (CDA) c.s. inzake experiment van tijdelijke afschaffing van het vergunningensysteem voor een aantal wetten voor het MKB met evaluatie na één jaarIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg met het midden- en kleinbedrijf (MKB) een experiment te starten waarbij voor een aantal wetten het vergunningensysteem tijdelijk wordt afgeschaft en de resultaten daarvan na één jaar te evalueren.Kerngegevens

nummer 30.300 XIII, B
ingediend 27 juni 2006
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 4 juli 2006. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.H. Terpstra (CDA)
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.M. van der Lans
P.J.H.M. Luijten
J.J. Sylvester (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaat Economische Zaken 2006 (30.300 XIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)

Bijzonderheden

De motie is aan de orde gekomen tijdens het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Economische Zaken op 13 november 2007