30.300 XIII, C

Motie-Sylvester (PvdA) c.s. inzake verlichting van administratieve lasten voor bedrijven met minder dan tien werknemersIn deze motie wordt de regering verzocht om in de bestaande wet- en regelgeving te onderzoeken in voorhanden onderzoeksmateriaal hoe voor bedrijven met minder dan tien werknemers gekomen kan worden tot een substantiële verlichting van de administratieve lasten en om de Kamers hierover binnen drie maanden te informeren.Kerngegevens

nummer 30.300 XIII, C
ingediend 27 juni 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2006 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) J.J. Sylvester (PvdA)
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.M. van der Lans
T.A. Maas-de Brouwer
A.A.G.M. van Raak
A.G. Schouw
G.H. Terpstra (CDA)
dossier(s) Begrotingsstaat Economische Zaken 2006 (30.300 XIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)

Bijzonderheden

De motie is aan de orde gekomen tijdens het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Economische Zaken op 13 november 2007.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft op 4 maart 2008 de uitvoering van deze motie door de staatssecretaris van Economische Zaken besproken en heeft de staatssecretaris nogmaals verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie.

Bij het ministerie wordt navraag gedaan over de beantwoording van de brief van de commissie van 18 maart 2008 over de uitvoering van deze motie.

De commissie heeft op 18 november 2008 vastgesteld dat de regering deze motie voldoende ten uitvoer heeft gebracht.

De commissie heeft op 1 december 2008 een brief ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken over de uitvoering van deze motie (EK 31.700 XIII, B).