30.306, E

Motie-Schuyer (D66) c.s. inzake fiscale faciliteiten voor kleine percelen die in erfpacht worden uitgegevenIn deze motie wordt de regering verzocht te regelen dat voor percelen kleiner dan 5 ha die in erfpacht worden uitgegeven, uit een oogpunt van natuurbehoud de fiscale faciliteiten behouden blijven.Kerngegevens

nummer 30.306, E
ingediend 13 december 2005
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 11 april 2006 ingetrokken
indiener(s) E.H. Schuyer
mede ondertekend door G.J.J. Biermans
P.H.J. Essers (CDA)
R. Rabbinge
dossier(s) Belastingplan 2006 (30.306)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De indiener heeft de motie in eerste instantie op 12 december 2005 aangehouden. Naar aanleiding van een brief (EK 30.303, G) van de staatssecretaris van Financiën van 23 maart 2006 inzake maatregelen met betrekking de Natuurschoonwet die in het Belastingplan 2006 zijn opgenomen heeft de heer Schuyer zijn motie op 11 april 2006 ingetrokken.