30.034 / 30.118, G

Motie-Westerveld (PvdA) c.s. inzake openstelling van de instrumenten premiekorting en no-riskpolis voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallenIn deze motie wordt de regering verzocht bij nota van wijzing in de Aanpassingswet WIA maatregelen voor te stellen om de instrumenten premiekorting en no-riskpolis ook open te stellen voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.Kerngegevens

nummer 30.034 / 30.118, G
ingediend 1 november 2005
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 8 november 2005 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, SP, GroenLinks en OSF stemden voor.
indiener(s) M. Westerveld
mede ondertekend door H. ten Hoeve
M.J.M. Kox (SP)
A.H. Meulenbelt
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) (30.118)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden